Obecnie realizujemy projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Bazowa konstrukcja tramwaju nowej generacji”

   Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020, Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: „Szybka ścieżka”.

   Całkowita wartość projektu: 10 306 058,45 zł
   Dofinansowanie projektu z UE: 4 564 518,69 PLN

   więcej


   Tytuł Projektu: „Opracowanie nowatorskiej generacji wózków tramwajowych”

   Celem projektu jest opracowanie produktów nowej generacji, w postaci nowoczesnych wózków tramwajowych, które będą miały nowatorski charakter pod kątem charakterystyki technologicznej i funkcjonalnej w stosunku do obecnie występujących na rynkach. Efektem realizacji projektu będzie wdrożenie do własnej działalności innowacji produktowej.

   Całkowita wartość projektu: 3 928 600,00 PLN

   Koszty kwalifikowane: 3 928 600,00 PLN

   Dofinansowanie projektu z UE: 1 861 840,00 PLN

   więcej
   od
   17
   lat

   ponad

   250

   zatrudnionych pracowników

   1000

   wyprodukowanych
   wózków tramwajowych

   400

   wyprodukowanych
   wagonów

   Napędzamy Twoje Miasto